• 0093786908888; 0093786044473
  • هفت روز هفته، 24 ساعت پاسخگوی شما هستیم
بانک های افغانستان

حساب افغانی : 000701100211227
حساب دالری : 007701200146139
صاحب حساب : میوند
-------------------------------------------------------
شماره حساب : 0504702010494500
صاحب حساب : میوند
-------------------------------------------------------
4: پول نقد در تحویل

پرداخت پول نقد در وقت تحویلی سفارش
برگشت به بالا